دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۵ يکشنبه ۸ اسفند
 

اهداف

 تحقق اهداف شواري نظارت و ارزيابي دانشگاه و وزارت فرهنگ و آموزش عالي و ارتقاء كيفيت آموزشي، پژوهشي و فرهنگي و اجرايي موسسه دانشگاه ميباشد.

 وظايف شوراي نظارت و ارزيابي

شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه بر اساس اساسنامه شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در دانشگاه تشكيل مي­گردد. فعاليتهاي آن بر اساس آئين نامه تشكيل دفاتر نظارت و ارزيابي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تنظيم مي گردد.

 
 
1394/09/10 تاریخ بروز رسانی
سازمان مركزي دانشگاه آدرس : تهران- ميرداماد غربي - پلاك ۴۷۰ - كد پستي : ۱۹۶۹۷۶۴۴۹۹ صندوق پستي: ۴۴۱۶-۱۵۸۷۵ تلفن: ۳-۸۸۸۸۲۹۹۱
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد