دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۵ يکشنبه ۸ اسفند
 
صورتجلسات كميته منتخب دانشگاه
 
 
كليه پايه هاي سالانه اساتيد كه ( پرونده آنها مورد موافقت يا عدم موافقت ) قرار مي گيرد، همچنين امتيازات ذخيره تشويقي و قابل انتقال به سال بعد امتياز دهي و ثبت مي گردد. و توسط اعضاء محترم كميته تائيد و امضاء مي شود و در دبيرخانه كميته منتخب دانشگاه بايگاني مي گردد.
 
 
1394/09/10 تاریخ بروز رسانی
سازمان مركزي دانشگاه آدرس : تهران- ميرداماد غربي - پلاك ۴۷۰ - كد پستي : ۱۹۶۹۷۶۴۴۹۹ صندوق پستي: ۴۴۱۶-۱۵۸۷۵ تلفن: ۳-۸۸۸۸۲۹۹۱
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد