دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۵ يکشنبه ۸ اسفند
 
اهداف و وظايف كميته منتخب دانشگاه
اگر چه يكي از محورهاي اصلي وظايف دانشگاه فعاليت هاي آموزشي است، ليكن امروزه آموزش بدون ارتباط با تحقيقات و پژوهش از اهميت چنداني برخوردار نمي باشد. به عبارت ديگر كاربردي كردن فعاليت هاي آموزشي خصوصاً دردانشگاههاي صنعتي امري ضروري و از اين جهت پژوهش و تحقيق از اهميت فوق العاده اي برخوردار است.
براي بررسي روند فعاليت هاي پژوهشي كه علاوه بر پروژه هاي دانشجويي، طرحهاي تحقيقاتي و قراردادهاي پژوهشي را نيز شامل مي شود، تهيه گزارش و تحليل آماري آنها بر اساس حجم ريالي، تعداد و تنوع موضوعات، چگونگي اتمام يا خاتمه، ميزان مقالات منتشر شده سهم مشاركت گروههاي آموزشي ضروري است تا با مقايسه ساليانه اين گزارشات نقاط ضعف و قوت و توانائيها و تخصصهاي همكاران هيئت علمي روشن شود. بديهي است با آگاهي از روند انجام تحقيقات در دانشگاه برنامه ريزي هاي آتي با دقت بيشتري قابل انجام مي باشد.
 
 
 
1394/09/10 تاریخ بروز رسانی
سازمان مركزي دانشگاه آدرس : تهران- ميرداماد غربي - پلاك ۴۷۰ - كد پستي : ۱۹۶۹۷۶۴۴۹۹ صندوق پستي: ۴۴۱۶-۱۵۸۷۵ تلفن: ۳-۸۸۸۸۲۹۹۱
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد