دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند
 

 

فرم تكميل شده عكسدار تقاضاي عضويت هيات علمي دانشگاه

1

فرم تكميل شده عكسدار شماره يك 

2

 دانشنامه كارشناسي،كارشناسي ارشد،دكتري و ريزنمرات مربوطه
در صورت اخذ از كشورهاي خارجي، تصوير ارزشيابي توسط وزارت علوم

3

 مختصري از شرح حال زندگي با تكيه بر مسائل عقيدتي

4

 حكم كارگزيني فعلي و حكم كارگزيني ساير دستگاه ها در صورت اشتغال

5

 شناسنامه علمي

6

 شناسنامه،كارت ملي و كارت پايان خدمت و عكس 4*3

7

 مدارك ايثارگري جانبازان، رزمندگان، بسيجيان و آزادگان

8

* تذكر مهم *
به استناد بخشنامه مركز جذب اعضاي هيات علمي، كليه مدارك فوق بايد به دو  صورت مستند و فايل الكترونيكي اسكن شده توسط دانشكده به  هيات اجرائي جذب دانشگاه ارسال شود
1394/09/10 تاریخ بروز رسانی
سازمان مركزي دانشگاه آدرس : تهران- ميرداماد غربي - پلاك ۴۷۰ - كد پستي : ۱۹۶۹۷۶۴۴۹۹ صندوق پستي: ۴۴۱۶-۱۵۸۷۵ تلفن: ۳-۸۸۸۸۲۹۹۱
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد