دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
اهداف

 

اهداف تشکيل اين مرکز:
 
 اغلب دانشجويان که در دانشگاه به‌عنوان دانشجويان نمونه، نخبگان، استعدادهای درخشان و ممتاز شناخته می‌شوند خود دارای ايده‌های بسيار نو و خلاق می‌باشند و می‌توانند در امر کارآفرينی که ارتباط مستقيم با خلاقيت فردی دارد، فعاليت‌های مؤثری انجام دهند. از طرف ديگر، اين دانشجويان شايسته حمايـت‌های مادی و معنوی براي رشد و شکوفايی و تجهيز به مهارت‌های کارآفرينی مي‌باشند. بنابراين مرکز کارآفرينی دانشجويان و هدايت استعدادهای درخشان در دانشگاه برای تأمين اهداف زير تأسيس گشته است:
 
 
استعدادهای درخشان نيز در اين مرکز به نوبة خود دارای اهميت بسيار فراوان در تشويق و ترغيب دانشجويان به امور آموزشی و پژوهشی می‌باشد. اين قسمت به امور مربوط به دانشجويان مستعد و برتر، برگزيدگان جشنواره‌ها، دانشجويان ممتاز و نخبگان می‌پردازد و کلية فعاليت‌های آن‌ها را تحت نظر داشته و سعی در برطرف نمودن مشکلات آن‌ها دارد. قابل ذکر است که هر کدام از دانشجويان فوق‌الذکر مطابق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت علوم و دانشگاه دارای تعريفی مجزا می‌باشند که برای دانستن اين موارد می‌توانيد به نمايندگان مرکز در دانشکده‌ها و يا کارشناس مرکز در سازمان مرکزی مراجعه فرماييد.
 
1389/10/19
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد