دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
 
ارتباط مستقيم با معاون

 
 
 
 

جهت ارائه هرگونه نظر، پيشنهاد و راهكار مناسب در حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه مي توانيد بطور مستقيم از طريق رايانامه ذيل با معاون دانشجويي دانشگاه، جناب آقاي پروفسور خليلي ارتباط برقرار فرمائيد. بي شك ارائه نظرات سازنده شما مي تواند در جهت بهبود شرايط كمك شاياني را دربر داشته باشد.

 daneshjoo {at sign} kntu.ac.ir

 
 
 
.
 
1393/02/29 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد