دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی-روابط عمومی
۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند
سایت انگلیسینقشه سایتپست الکترونیکسایت اصلی دانشگاه
 
 
دانشگاه از نگاه دوربین

 

فيلم جديد معرفي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به دو زبان فارسي و انگليسي

جهت تهيه فيلم به اداره روابط عمومي مراجعه نماييد

 

2805 1393/06/09
روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی