دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی-روابط عمومی
۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند
سایت انگلیسینقشه سایتپست الکترونیکسایت اصلی دانشگاه
 
 
ثبت نام جشن فرزانگان 1395
 
 
 

آيين نامه تقدير از فرزانگان

آبان 1395

از فرزندان همكاران دانشگاه كه در سال تحصيلي 94-95 موفق به كسب نمرات برتر گرديده اند، تقدير خواهند شد.

الف : اهداف روابط عمومي دانشگاه از تقدير از فرزانگان:

1 ترويج فرهنگ احترام به روحيه كسب دانش و علم آموزي

2 تشويق دانش آموزان ممتاز به حفظ روحيه نخبگي و فرزانگي

3 ترغيب ديگر فرزندان خانواده و يا دانش آموزان غير ممتاز جهت تقويت روحيه مطالعه و كسب علم

4 تقويت نام و جايگاه دانشگاه در اذهان خانواده ها

5 تحكيم روابط دوستانه و صميمي ميان همكاران و خانواده هاي ايشان به عنوان اعضاي خانواده بزرگ دانشگاه

 ب :  ملاك هاي انتخاب دانش آموزان ممتاز:

مطابق با معيارهايي كه ديگر سازمان ها و ادارات نيز براي انتخاب دانش آموز ممتاز در نظر مي گيرند ، كسب معدل هاي زير در سطوح مختلف آموزشي به عنوان ملاك و معيار ممتاز بودن مد نظر است:

1 كلاس اول ، دوم و سوم ابتدايي                                               معدل كل سالانه 20 يا (خيلي خوب و خوب)

2 كلاس چهارم و پنجم و ششم ابتدايي                                     معدل كل سالانه 19-20) خيلي خوب و خوب(

3 كلاس دوم و سوم راهنمايي(هفتم و هشتم)                            معدل كل سالانه 5/18 -20

4 كلاس اول و دوم دبيرستان                                                    معدل كل سالانه 18 - 20

5 كلاس سوم دبيرستان و پيش دانشگاهي                                معدل كل سالانه 5/17-20

6- پذيرفته شدگان در دانشگاههاي شاخص كشور

       

 ج: زمان ثبت نام:

1) 8 آبان لغايت 30 آبان ماه 95

2) براي سهولت كار و جلوگيري از اتلاف وقت همكاران ، جهت ثبت نام به وبسايت روابط عمومي مراجعه نماييد.

3) اسكن كارنامه همراه با عكس 4*3 جديد از طريق وبسايت ارسال  و با زدن گزينه "چاپ اطلاعات وارد شده" و ذخيره پرينت ثبت نام را دريافت كنيد. همكاران ساختمان مركزي پرينت خود را به روابط عمومي و دانشكده ها به مسئول امور عمومي تحويل بدهند.

4) پذيرفته شدگان در دانشگاه نيز مدارك خود را ارايه نمايند.

 

 

تبصره :

1 - معدل سال تحصيلي 94- 95 لحاظ خواهد شد.

2 -  فقط دانش آموزان پيش دانشگاهي كه در دانشگاهها ي شاخص دولتي (مقطع كارشناسي) پذيرفته شده اند، وروديهاي سال 95-96 لحاظ خواهد شد.

3- پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد ( دانشگاه هاي دولتي) (سال تحصيلي 95-96)

4- پذيرفته شدگان مقطع دكتري ( دانشگاه هاي دولتي و آزاد ) ( سال تحصيلي 95-96)

دانشگاههاي مورد قبول : تمامي دانشگاههاي دولتي و رشته پزشكي و دندانپزشكي دانشگاه آزاد )بجز دانشگاه پيام نور، علمي كاربردي، فني حرفه اي، غيرانتفاعي و دانشگاه آزاد)

 
 
623 1395/08/11
روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی