معاونت پژوهش
|
۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ اسفند
English
 

 
سيستم پژوهشي گلستان در سال 1392 تهيه و راه اندازي شد. اين سامانه كه جزيي از مجموعه نرم افزارهاي دانشگاهي گلستان مي باشد پس از بررسي سيستمهاي موجود و با توجه به وجود سيستم آموزشي گلستان تهيه شده است.
 
 
مزيت اصلي اين سيستم يكپارچگي كامل با سيستم نرم افزاري آموزش دانشگاه است كه نه تنها باعث يكپارچگي اطلاعات آموزشي و پژوهشي دانشگاه در يك بانك اطلاعاتي مي باشد بلكه امكان استفاده اين سيستم در نهادهاي ديگر دانشگاه مانند دفتر نظارت و ارزيابي و دفتر ارتقاء اساتيد را نيز فراهم مي كند.
امكان تهيه انواع گزارشهاي مديريتي مانند كارنامه پژوهشي استاد، دانشكده و دانشگاه، امكان ايجاد آيين نامه و دستورالعمل ها در سيستم، بعضي از قابليتهاي اين مجموعه مي باشد.
 
 
راهنما و دستورالعمل هاي استفاده از سيستم آموزشي گلستان در دانشگاه خواجه نصير طوسي :
 
 
 
 
 
 
 اطلاعيه ها :
 
 
 
1393/01/25 تاریخ بروز رسانی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology.