گروه مهندسی برق - کنترل و سیستم
۱۳۹۵ جمعه ۱ بهمن
 
 
مقالات چاپ شده در کنفرانسها


مقالات چاپ شده گروه كنترل و سيستم در کنفرانس ها :
 

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

کنفرانس، مکان و زمان

1

An Adaptive Neuro-Fuzzy Rao-Blackwellized Particle Filter for SLAM

R.Havangi
Dr.M.A.Nekouei
Dr.H.R.Taghi Rad
Dr.M.Teshne Lab
ICM 2011 International Conference on Mechatronics
Turkey
2011

2

The H∞ FastSLAM Framework

R.Havangi
Dr.M.A.Nekouei
Dr.H.R.Taghi Rad
Dr.M.Teshne Lab
ICM 2011  International Conference on Mechatronics
Turkey
2011

3

Deploying Fuzzy Logic in a Boxing Game

H.R.Nasrin Pour
Dr.M.Teshne Lab
Dr.M.Aliyari Shore Deli
GAMEON-NA 2011, Rensselaer Polytechnic Institute
Troy, USA
2011

4

Analytical Passivity Analysis for Wave-based Teleoperation with Improved Trajectory Tracking

Bita Fallahi
 Dr.H.R. Taghirad

2011 CCToMM M3 Symposium
Montreal, Canada
2011

5

Dynamic Analysis and Control of Cable Driven Robots Considering Elasticity in Cables

M.Azam Khosravi
Dr.H.R.Taghi Rad
2011 CCToMM M3 Symposium
Montreal, Canada
2011

6

ControllableWorkspace of General Cable Driven Redundant Parallel Manipulator Based on Fundamental Wrench

A.Zarif Loloei
Dr.H.R.Taghi Rad
2011 CCToMM M3 Symposium
Motral Canada
2011

7

Geometric Analysis of the Kinematic Sensitivity of Planar Parallel Mechanisms

M.H.Saadat Zi
M.Talee Masoole
Dr.H.R.Taghi Rad
K.Jaslin
F.Kordo
2011 CCToMM M3 Symposium
Motral Canada
2011

8

Robust Internal Model Control for Impulse Elimination of Singular Systems

M.M. Share Pasand,
Dr. H.D. Taghi Rad
Turkish National Comitee of Automatic Control 2011 National Meeting
Turkey
2011

9

Adaptive Robust Controller Design for Non-minimum Phase Systems

M.Ataollahi
Dr.H.R.Taghi Rad
Turkish National Comitee of Automatic Control 2011 National Meeting
Turkey
2011

10

On the Optimum Design of 3-RPR Parallel Mechanism

M.H.Saadat Zi
M.Talee Masoole
Dr.H.R.Taghi Rad
K.Jaslin
F.Kordo
19th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)
 Iran
2011

11

Adaptive Robust Backstepping Control Design

M.Ataollahi
H.Haji Eghrari
Dr.H.R.Taghi Rad
19th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)
 Iran
2011

12

Modeling and Control of Cable Driven Parallel Manipulators with Elastic Cables: Singular Perturbation Theory

A.Vafaei
M.Azam Khosravi
Dr.H.R.Taghi Rad
4th International Conference, ICIRA 2011
Aachen, Germany
2011

13

Histogram Based Frontier Exploration

A.      Mobarhani

B.       Sh. Nazari
A. H. Tamjidi
Dr. H.R.  Taghi Rad
International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), IEEE/RSJ
San Francisco
2011

14

Delay-Independent Robust Stability Analysis of Teleoperation

M.Azadegan
S.Ozgoli
Dr.H.R.Taghi Rad

IEEE Control and Decision Conference CCDC
 
Chines
2011

15

A Continuous-Time Approach to Networked Control of Nonlinear Systems

Dr.B.Tavassoli

50th IEEE Conference on Decision and Control
Orlando, FL, USA
2011

16

Initial Test and Design of a Soft Sensor for Flow Estimation Using Vibration Measurements

R.Safari
Dr.B.Tavassoli
The 2nd International Conference on Control, Instr
Shiraz, Iran
1390

17

A Switched Based Control Strategy for

O.Namaki Shoushtari
Ogayer
Dr.A.Khaki Sedigh
18th IFAC World Congress
IFAC 2011
Italy
2011

18

Tuning of Dynamic Matrix Controller for FOPDT Models

P.Bagheri
Dr.A.Khaki Sedigh
18th IFAC World Congress
IFAC 2011
Italy
2011

19

Robust Gas Turbine Speed Control Using QFT

Z.Abdollah Biroon
Dr.A.Khaki Sedigh
R.Abdollah Biroon
ASME Turbo Expo 2011
Canada
2011

20

A Hybrid Ekf-Fuzzy Approach to Fault Detection and Isolation of Industrial Gas Turbines

A.Salar
Dr.A.Khaki Sedigh
S.Hoseini
H.Khaledi
ASME Turbo Expo 2011
Canada
2011

21

A Decomposition Procedure to Linearize the Nonaffine State Space Average Model of STATCOM

M.Morad Pour
Dr.M.Tavakoli
Dr.A.Khaki Sedigh
Ayati
IEEE Symposium on Industrial Electronics and
Malazya
2011

22

Design of Switching Control Systems Using Control Performance Assessment Index

A.Moridi
Sh.Armagan
Dr.A.Khaki Sedigh
S.Choobkar
World Congress on Engineering
England
2011

23

Design of a Switching PID Controller for a Magnetically Actuated Mass Spring Damper

A.Moridi
Sh.Armagan
Dr.A.Khaki Sedigh
World Congress on Engineering
England
2011

24

Strict Positive Realness and Its Equivalent Electrical Networks

M.Hakimi Moghadam
Dr.H.Khalozade
Control and Decision Conference (CCDC)
 China
2011

25

Maneuvering Target Tracking Method based on Unknown but Bounded Uncertainties

H.Rahmati
Dr.H.Khalozade
M.Ayati
18th IFAC World Congress IFAC 2011
Italy
2011

26

Practical Implementation of Chaos Communication System based on Adaptive Stochastic Sliding Mode Observer

M.Ayati
Dr.H.Khalozade
Proceedings of International Conference on System
Chine
2011

27

Practical Implementation of Adaptive Impulsive Observer based Chaotic Synchronization Scheme

M.Ayati
Dr.H.Khalozade
Proceedings of International Conference on System
China
2011

28

Designing a Nonlinear Optimal Anti-Sway Controller for Container Crane Systems

M.Mahrooiyan
Dr.H.Khalozade
International Conference on Circuits, System
Singapore
2011

29

Power System Monitoring Using Subspace Identification

A.Mohamadi
Dr.H.Khalozade
R.Amjadi Far
2nd International Conference on Control, Instrumentation and Automation (ICCIA)
Shiraz
2011

30

On the Skew and Sway Control of Container Cranes

M.Mahrooiyan
Dr.H.Khalozade
2nd International Conference on Control, Instrumentation and Automation (ICCIA)
Shiraz
2011

31

Active Queue Management in TCP Networks Based on Nonlinear Generalized Minimum Variance Control

A.Keshavarz
Dr.H.Khalozade
2nd International Conference on Control, Instrumentation and Automation (ICCIA)
Shiraz
2011

32

GA-Based RED and PID Design for Minimization of Queue Length Variance in TCP/AQM Networks

A.Keshavarz
Dr.H.Khalozade
2nd International Conference on Control, Instrumentation and Automation (ICCIA)
Shiraz
2011

33

Experimental Application of an Augmented Kalman Filter for the State Estimation of an Electro-Hydro Servo-System

M.Parsapour
Dr.H.Khalozade
2nd International Conference on Control, Instrumentation and Automation (ICCIA)
Shiraz
2011

34

Synchronization of Time-Delay Chaotic Systems in the Presence of Parameters Uncertainties with Sliding Mode Observer Design

Sh.Beheshti
Dr.H.Khalozade
2nd International Conference on Control, Instrumentation and Automation (ICCIA)
Shiraz
2011

35

Observer for Singularly Perturbed Switched Linear

Time-Varying Systems

M.Ayati
M.Alvan
Zh.Lio
Dr.H.Khalozade
International AIP Conference On Mathematics, Model
Macao
2011

36

Designing a Stochastic Adaptive Impulsive Observer for Stochastic Linear and Nonlinear Impulsive Systems

M.Ayati
M.Alvan
Zh.Lio
Dr.H.Khalozade
International AIP Conference On Mathematics, Model
Macao
2011

37

The Correlation Based Method for Input-Output Pairing

A.Tabatabaei
Dr.A.Fatehi
Dr.A.Khaki Sedigh
SICE2011 SICE Annual Conference
Tokyo japon
2011

38

Multiple Model Predictive Control of Multivariable Ph Process Using Adaptive Weighting Matrices

P.Bagheri
V.Moradlo
Dr.A.Fatehi
18th IFAC World Congress IFAC 2011
Italy
2011

39

Modeling and Fuzzy Control of 3-DOF Image Stabilizer in Presence of Uncertainty and Disturbance

E.Javan Far
Dr.A.Fatehi
IEEE International Conference on Control System
Malaziya
2011

40

Optimal Number of Neurons for a Two Layer Neural Network Model of a Process

M.Sadegh Asadi
Dr.A.Fatehi
M.Hoseini
Dr.A.Khaki Sedigh
SICE2011 SICE Annual Conference
Tokyo Japon
2011

41

An Adaptive Neuro Fuzzy Controller for Cement Kiln

M.G.Sharabiany
A.Fatehi
 B.N. Araabi
2nd International Conference on Instrumentation Control and Automation (ICA)
Bandung
2011

42

Chaos Synchronization for a Class of Chaotic Systems with Model Uncertainty and External Disturbances

F.Farivar
Dr.M.Aliyari Shore Deli
Dr.M.A.Nekouei
Dr.M.Teshne Lab
IEEE International Conference in Mechatronics
Istanbul
2011

43

Fuzzy Logic And LQR Controllerfor The Rotary Invertedpendulum Problem

A.Khashayar
Dr.M.A.Nekouei
H.Ahangar Asr
16th International Symposium on Power Electronics
Serbia
2011

44

Tuning of Pid Controllerparameters Using PSO and GA

A.Fatehi Dr.H.Khalozade
Dr.M.A.Nekouei
16th International Symposium on Power Electronics
Serbia
2011

45

The H-Infinity Fast SLAM Framework

R.Havangi
Dr.M.A.Nekouei
Dr.H.R.Taghi Rad
Dr.M.Teshne Lab
IEEE International Conference on Mechatronics
Turkey
2011

46

An Adaptive Neuro-Fuzzy Rao-Blackwellized Particle Filter for SLAM

R.Havangi
Dr.M.Teshne Lab
Dr.M.A.Nekouei
Dr.H.R.Taghi Rad
IEEE International Conference on Mechatronics
Turkey
2011

47

Inverse Kinematic for an 8 Degrees of Freedom Biped Robot Based on Cubic Polynomial Trajectory Generation

E.Haghighi
Dr.M.A.Nekouei
2nd International Conference on Control, Instrumentation and Automation (ICCIA)
Shiraz
2011

48

Computed Torque Controller for an 8 Degrees of Freedom Biped Robot Based on Zero Moment Point

E.Haghighi
Dr.M.A.Nekouei
2nd International Conference on Control, Instrumentation and Automation (ICCIA)
Shiraz
2011

49

Adaptive Control of the Singularly Perturbed Chaotic Systems Based on The Scale Time Estimation by Keeping Chaotic Property

Mombeini
Dr.A.Khaki Sedigh
Dr.M.A.Nekouei
4th Chaotic Modeling and Simulation International Conferenc
Greece
2011

50

Analysis of Two Time Scale Property of Singularly Perturbed System on Chaotic Attractor

Mombeini
Dr.A.Khaki Sedigh
Dr.M.A.Nekouei
4th Chaotic Modeling and Simulation International Conferenc
Greece
2011

51

SLAM Based on Intelligent Unscented Kalman Filter

Rhavangi
Dr.M.A.Nekouei
Dr.H.R.Taghi Rad
Dr.M.Teshne Lab
2nd International Conference on Control, Instrumentation and Automation (ICCIA)
Shiraz
2011

52

A Predictive Multi-Agent Approach to Model Systems with Linear Rational Expectations

M.Mostafavi
Dr.A.Fatehi
H.Shokri
P.Molhen
National Economic Confrrence
University of Tehran
1390

53

بررسی مسئله تخمین سیستم غیرخطی از دیدگاه بهینه­سازی مقید وطراحی تخمین­گر تکاملی تفاضلی

رمضان هاونگی
دكتر محمد تشنه­لب
دكتر محمد علي نکوئی
نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
تهران ، دانشگاه امیرکبیر
1390

54

همزمان‌سازي تطبيقي بر اساس رويت‌گر در سيستم مخابرات امن آشوبي نويزي با مدولاسيون فرکانس

موسی آیتی
دكتر حمید خالوزاده
دومین کنفرانس بین­المللی کنترل اتوماسیون ابزار دقیق
شيراز
1390

55

سيستم­هاي كنترل: گذشته، حال و آينده

دكتر علي خاکی صدیق

دومین کنفرانس بین­المللی کنترل اتوماسیون ابزار دقیق
شيراز
1390

56

استخراج معادلات دقيق حاكم بر يك ژيروسكوپ يك درجه آزادي با بدنه متحرك با روند

فاطمه شفیعی
دكتر جعفر حیرانی­نوبری
دومین کنفرانس بین­المللی کنترل اتوماسیون ابزار دقیق
شیراز
1390

57

مدل­سازی خطاهای بایاس و ناهم محوری سنسورهای شتاب­سنج در یک سیستم ناوبری اینرسی

وحید قاسم­زاده
دكتر جعفر حیرانی­نوبری
دومین کنفرانس بین­المللی­کنترل اتوماسیون ابزار دقیق
شیراز
1390

58

طراحی کنترل­کننده رمان بند بهـره با مکانیزم دو شیره برای توربین بخـار

سیدعلی سلامتی
دكتر حمیدرضا تقی­راد
علی چایبخش­لنگرودی
کنفرانس مهندسی برق
تهران
1390

59

بررسي مسئله تخمين سيستم غيرخطي از ديدگاه بهينه­سازي مقيد و طراحي تخمين­گر تكاملي تفاضلي

رمضان هاونگي
دكتر محمدعلي ­نكويي
دكتر محمد تشنه­لب
كنفرانس مهندسي برق
تهران ، دانشگاه اميركبير
1390

60

دومین گارگاه داده­کاوی

دكتر محمد تشنه­لب

دومین گارگاه داده­کاوی
تهران
1390
 
 
 
آدرس: تهران - خیابان شریعتی - ضلع جنوب شرقی پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي ۱۶۳۱۴