شروع بكار سايت اطلاع رساني تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه
شروع به كار سايت اطلاع رساني شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه از تاريخ  چهاردهم بهمن ماه سال نودويك جهت ارائه بهتر اخبار تعاوني
مصرف و همچنين دريافت نظرات و پيشنهادات در جهت بهبود فعاليت اين تعاوني آماده ارائه خدمات مي باشد
تعداد بازدید:
545
تاریخ:
1391/09/26
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.