اطلاعيه وام عتبات عاليات نيمسال مهر 97-96

اطلاعيه ثبت نام وام عتبات عاليات نيمسال اول مهر 97-96

دانشجويان شاغل به تحصيل روزانه و نوبت دوم كه مايل به استفاده از وام عتبات عاليات هستند از تاريخ 96/6/15 تا تاريخ 96/6/22 مي توانند با در دست داشتن مدارك ذيل به امور دانشجويي دانشكده خود مراجعه نمايند.اين وام فقط يكبار در طول تحصيل به دانشجويان تعلق خواهد گرفت.ميزان وام جهت دانشجويان مجرد10.000.000 ريال و دانشجويان متاهل 15.000.000 ريال خواهد بود.

مدارك لازم:

1-   فرم تكميل شده وام عتبات توسط دانشجو (در قسمت فرمهاي سايت swf.kntu.ac.ir) و تاييد آن توسط سرپرست اداره رفاه دانشجويي در طبقه سوم سازمان مركزي

2-   سند تعهد محضري (فرم لازم ، در قسمت فرمهاي سايت فوق)

3-   شماره حساب بانك تجارت به نام شخص دانشجو

4-   تصوير فيش واريزي بانكي يا هر گونه مدارك دال بر خروج از كشور متقاضي(تصوير گذرنامه + صفحه رواديد ممهور به مهر كشور عراق)

5-   تصوير 4صفحه اول عقدنامه + تصوير صفحه دوم شناسنامه ( جهت دانشجويان متاهل)

6-    ثبت نام الكترونيكي وام درپورتال صندوق رفاه دانشجويي به آدرس bp.swf.ir

 

                                                                                                                                                               اداره رفاه دانشجويي

تاریخ:
1396/06/13
تعداد بازدید:
344
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.