اطلاعيه ثبت نام وام ضروري ويژه دكتري روزانه غير بورسيه نيمسال 97-96

قابل توجه دانشجويان روزانه دكتري متقاضي وام ضروري ويژه دكتري نيمسال  اول مهر 97-96

دانشجويان عزيز دكتري داراي سنوات مجاز مي توانند با تكميل فرم مربوطه از تاريخ 96/7/1 تا تاريخ 96/7/30 جهت ثبت نام وام ضروي دكتري ويژه به امور دانشجويي دانشكده خود مراجعه فرمايند.

دانشجويان دكتري واجد شرايط صرفا يكبار در طول سال تحصيلي مي توانند از آن بهره مند گردند.

ارايه سند تعهد محضري و فاكتور معتبر الزامي مي باشد.

 
اداره رفاه دانشجويي
تاریخ:
1396/04/31
تعداد بازدید:
847
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.