نحوه و چگونگي ثبت نام وام ويژه دكتري 96 از طريق بانك توسعه تعاون

اطلاعيه وام ويژه دكتري از طريق بانك توسعه تعاون (ويژه دانشجويان روزانه) بهار 96

 

مطابق با بخشنامه ي جديد صندوق رفاه دانشجويان ، كليه دانشجويان گرامي مقطع دكتراي روزانه فعال امكان بهره مندي از وام ويژه دانشجويان دكتري را دارند.

لذا دانشجويان متقاضي مي توانند از تاريخ 16/03/96 لغايت تاريخ 96/03/31 به امور دانشجويي دانشكده مراجعه و نسبت به ثبت نام اوليه در ليستهاي دستي وام مذكور اقدام نمايند.

نحوه ي ارائه مدارك و اقدامات لازم توسط دانشجو:

1-تكميل فرم شماره 1 و 2 و ارائه به امور دانشجويي دانشكده در بازه زماني اعلام شده

تذكر:در مرحله اول دانشجو به اداره رفاه دانشجويان مراجعه نموده ، ضمن تحويل فرمهاي 1و 2 شعبه اي كه ميخواهد از آنجا وام دريافت كند را در فرم شماره 1 مشخص مي كند پس از تاييد ليست در دانشگاه و ارسال به صندوق رفاه دانشجويان ، ليست مذكور در صندوق رفاه دانشجويان تاييد مي شود سپس طي پيامكي به دانشجو اعلام مي گردد تا به شعبه مورد نظر جهت افتتاح حساب و ادامه روند تحويل مدارك به بانك توسعه تعاون اقدام نمايد.

2-مراجعه به شعبه انتخابي (مندرج شده در فرم يك) بانك توسعه تعاون جهت افتتاح حساب ، معرفي ضامن يا ضامنين ، تكميل پرونده به همراه مدارك اعلام شده در شيوه نامه

تبصره : دانشجوي متقاضي جهت استفاده از وام تا سقف 15 ميليون تومان يك ضامن و بيشتر از آن نياز به دو ضامن دارد.

*فرم ها و بخشنامه در كانال معاونت دانشجويي به آدرس @kntu-daneshjoo قرار دارد.

اداره رفاه دانشجويي

تاریخ:
1396/03/17
تعداد بازدید:
3694
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.