اجراي فراگير برنامه راهبردي دانشگاه ابلاغ شد
رئيس دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي طي نامه ي اجراي فراگير برنامه راهبردي دانشگاه را ابلاغ كرد.
رئيس دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي طي نامه ي اجراي فراگير برنامه راهبردي دانشگاه را ابلاغ كرد.
به گزارش روابط عمومي، دكتر علي خاكي صديق رياست دانشگاه طي نامه اي ضمن تقدير از زحمات جناب آقاي دكتر احمد رضا تحسيري"مشاور ارشد رئيس دانشگاه " در خصوص طراحي و تدوين طرح راهبردي دانشگاه كه در بهمن ماه 1393 در هيات امنا مصوب گرديده بود،"اجراي فراگير برنامه راهبردي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي را به منظور مديريت يكپارچه ي منابع و فعاليت ها براي نيل به اهداف تعيين شده" را با توجه به اينكه زمينه و آمادگي نسبي لازم براي مديريت توسعه دانشگاه مهيا گرديده است ابلاغ  كرد.
دكتر خاكي صديق همچنين خواستار تشكيل شوراي برنامه ريزي و مطالعات راهبردي به منظور انجام وظايف مصوب در بروز رساني برنامه و هدايت منابع در جهت اهداف دانشگاه شده است.
رياست دانشگاه در اين نامه متذكر شده اند كه تمهيدات لازم به منظور:
1- ايجاد ساختارهاي اداري
2- هماهنگي هاي بين بخشي به منظور سياست گذاري و تعيين اهداف بخشي راهبردي
3- تدوين برنامه عملياتي سالانه در واحدهاي دانشگاه
4- تعيين چهارچوب نظارت و كنترل بر اجراي برنامه در واحدهاي دانشگاه
5- ارزيابي عملكرد سالانه واحد هاي دانشگاه فراهم گردد
تاریخ:
1396/11/03
تعداد بازدید:
399
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.