اولويت با پژوهش هاي كارآفرين است/تدوين برنامه عملياتي پژوهشي
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي با اشاره به اهميت توليد علم و اشتغال در پي پژوهش گفت: اولويت دانشگاه در انجام پژوهش هايي است كه به كارآفريني منجر شود.
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي با اشاره به اهميت توليد علم و اشتغال در پي پژوهش گفت: اولويت دانشگاه در انجام پژوهش هايي است كه به كارآفريني منجر شود.
 دكتر جعفر روشنيان كه به تازگي به معاونت پژوهش و فناوري اين دانشگاه منصوب شده است؛ استاد گروه ديناميك پرواز و كنترل دانشكده هوافضاست و سابقه معاونت پژوهش و فناوري و مدير ارتباط با صنعت دانشگاه را در كارنامه كاري خود دارد.
وي دانش آموخته مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در مقطع كارشناسي و رشته مهندسي هوافضا، ديناميك پرواز و كنترل در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري از دانشگاه دولتي روسيه است و پيش از اين به عنوان استاد برتر و محقق برتر دانشگاه نيز معرفي شده است.
به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از ايرنا، روشنيان در مورد برنامه هاي آتي معاونت پژوهش و فناوري اين دانشگاه گفت: در حوزه پژوهش مراحلي را پشت سر گذاشته و به موفقيت هايي به ويژه در حوزه توليدات علمي رسيده ايم.
وي ادامه داد: اين توليدات در سطح بالايي قرار دارد؛ اما در بخش هايي كمتر كار كرده ايم؛ مانند فناوري، اشتغال و كارآفريني. ثمره برنامه ها بايد طوري باشد كه دانش آموخته ها به كارآفرين تبديل شوند.
روشنيان افزود: محور همه برنامه ها انجام پژوهش هايي است كه به كارآفريني منجر شود و با اينكه از قبل هم اين رويكرد وجود داشته است؛ با جديت بيشتري دنبال مي شود.

***پژوهش خوب بايد توليد علم و اشتغال كند
استاد دانشكده مهندسي هوافضاي دانشگاه خواجه صنعتي نصيرالدين طوسي در مورد اينكه آيا پرداختن به پژوهش براي كارافريني منجر به كاهش توليدات علمي در قالب مقاله و رتبه دانشگاه نخواهد شد، توضيح داد: اگر به سمت فناوري و اشتغال در حوزه هايي حركت كنيم كه شامل نوآوري نيز هست، يعني توليد علم را كارافريني تركيب كنيم مقالات و توليد علمي كاهش نمي يابد ولي اگر پژوهش ها به مسائل روزمره مردم نپردازد نتيجه بيكاري دانش آموخته ها و عقب بودن توليدات صنعتي كشور از ديگر كشورهاست.
وي تصريح كرد: بنابراين پژوهش خوب بايد طوري مديريت شود كه توليد علم، اشتغال توليد كند. ضمن اينكه توليد علم غير از توليد مقاله مصاديق ديگري مانند ثبت اختراع و ابداع هم دارد و در توليد علم نبايد نگاه خود را به توليد مقاله محدود كنيم.
روشنيان در مورد فاصله اي كه بين صنعت و دانشگاه وجود دارد توضيح داد: در همه دانشگاه هاي خوب كشور اساتيد و نمونه هاي موفقي داريم كه توانسته اند نيازهاي صنعت را بشناسند و براي حل مشكلات صنعت پيشنهادهايي بدهند، اگر اين ارتباط به شكل صحيحي تعريف شود و استاد دانشگاه فكر نكند تحقيق دانشگاهي انجام مي دهد و صنعت با ديد مثبت تري به دانشگاه نگاه كند فاصله بين اين دو نهاد از بين مي رود.
وي با اشاره به پيشرفت ها در صنعت هوافضا افزود: براي نمونه در صنعت هوافضا كه به دانشگاه اعتماد شد اكنون كشور صاحب فناوري ساخت و پرتاب ماهواره است، هوافضا از قله هاي فناوري است و اگر از اين نمونه هاي موفق براي دانشگاه و صنعت استفاده كنيم با نرخ مناسبي جلو خواهيم رفت.

***اولويت هاي پژوهشي را تعيين مي كنيم
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در مورد اينكه آيا براي انجام پژوهش ها اولويت هايي در نظر خواهيد گرفت گفت: اولين هدف تنظيم برنامه علمياتي پژوهشي درازمدت و ميان مدت است كه از هر حوزه اي مي خواهيم با توجه به مسائل كشور مانند انرژي، هوافضا، شيمي و غيره اولويت هاي خود را مشخص كند.
وي تصريح كرد: بعد از تنظيم اين برنامه اولويت هاي پژوهشي دانشگاه مشخص شده و بر اساس آن حركت خواهيم كرد.
تاریخ:
1396/10/30
تعداد بازدید:
188
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.