توفيق دانشگاه صنعتي خواجه‌نصيرالدين طوسي درجذب نخبگان ايراني غيرمقيم/انجام تحقيقات بين‌المللي باكمك اساتيد مدعو
معاون بين‌الملل دانشگاه صنعتي خواجه‌نصيرالدين طوسي از واگذاري چند طرح به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي خبر داد و گفت: يكي از اين طرح‌ها ارتقاي 5 دانشگاه و 5 پژوهشگاه برتر به تراز بين‌المللي بوده است كه دانشگاه در مسير تحقق شاخص‌هاي بين‌المللي‌سازي، توفيق زيادي در جذب نخبگان ايراني غيرمقيم داشته است.
معاون بين‌الملل دانشگاه صنعتي خواجه‌نصيرالدين طوسي از واگذاري چند طرح به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي خبر داد و گفت: يكي از اين طرح‌ها ارتقاي 5 دانشگاه و 5 پژوهشگاه برتر به تراز بين‌المللي بوده است كه دانشگاه در مسير تحقق شاخص‌هاي بين‌المللي‌سازي، توفيق زيادي در جذب نخبگان ايراني غيرمقيم داشته است.

به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از ايسنا، فرهاد يزدان‌دوست با بيان اينكه وزارت علوم در سال گذشته اقدامات گسترده‌اي در اين راستا انجام داده، يكي از اين اقدامات را دادن فراخوان به دانشگاه‌هاي مختلف كشور عنوان كرد و افزود: به دنبال اين فراخوان مجموع 16 دانشگاه و 9 پژوهشگاه بعد از بررسي‌هاي مفصل انتخاب شده‌اند تا بتوانند در اين رقابت جانمايي شوند.

وي با اشاره به اينكه اين 25 دستگاه آموزشي، تحقيقاتي و پژوهشي به كمك تأمين اعتبارات و پشتيباني از سوي دولت مي‌توانند به تراز بين‌المللي برسند، به تعريف اين تراز پرداخت و توضيح داد: علي‌رغم تمام شاخص‌هايي كه براي تراز بين‌المللي در جهان مطرح شده است، تعريف كنوني و ملي ما از آن، قرار گرفتن 5 دانشگاه و 5 پژوهشگاه برتر ايراني در رتبه كمتر از 200 است كه اين موضوع بايد در اكثر رتبه‌بندي‌هاي معتبر جهاني از جمله شانگهاي، تايمز و QS صادق باشد.

معاون بين‌الملل دانشگاه صنعتي خواجه‌نصيرالدين طوسي ادامه داد: هم‌اكنون نيز برخي دانشگاه‌هاي ما در آسيا سرآمد هستند و رتبه‌هاي كمتر از 500 را به خود اختصاص داده‌اند. با اين حال تلاش بر اين است كه در حركت منسجمي كه در قالب طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي مطرح شده، بتوانيم رتبه‌هاي كمتر از 200 را از آن خود كنيم.

يزدان‌دوست از تقاضا از دانشگاه‌ها براي شرح جايگاه فعلي خود، دورخيز آن‌ها براي رسيدن به هدف مذكور در يك بازه زماني معين (بعضاً براي سال اول) و نيز بيان ميزان اعتبارات مورد نياز در چارچوب شاخص‌هاي به وفاق رسيده تهيه شده در كميته سنجش اين موضوع در وزارت علوم خبر داد و اضافه كرد: به دنبال انجام اين مأموريت از سوي دانشگاه‌ها، فرآيند قابل توجه بررسي و تدقيق آمار و ارقام انجام شد.

وي افزود: سرانجام در تاريخ 20 دي ماه جاري قراردادها به صورت رسمير با حضور وزير علوم و در محل اين وزارت‌خانه به امضاي طرفين (وزارت علوم و دانشگاه‌ها) رسيد تا دانشگاه‌هاي منتخب بتوانند آغاز به كار كرده و اعتبارات مورد نياز نيز در اختيارشان قرار گيرد.

معاون بين‌الملل دانشگاه صنعتي خواجه‌نصيرالدين طوسي با بيان اينكه تلاش دانشگاه‌ها در وهله اول، دستيابي به شاخص‌هاي معين شده در چارچوب وزارت علوم است، ادامه داد: بعد از اين دستيابي، ارزيابي مجدد صورت گرفته و ميزان توفيق دانشگاه‌ها در اين امر به صورت مستمر و تا زماني كه بتوانند ارتقاء پيدا كنند (كه فعلاً منظور همان ورود به تراز بين‌المللي است) بررسي خواهد شد.

يزدان‌دوست، دسته‌بندي برخي از اين شاخص‌ها را آموزشي، پژوهشي و پشتيباني معرفي كرد و گفت: در زمينه آموزشي اين مطرح است كه ما تا چه اندازه بتوانيم دانشجوي خارجي پذيرفته، تنوع مليتي دانشجويان را فراواني بخشيم.

وي سمت و سو بخشيدن به كارهاي متعارف دانشگاه‌ها در حوزه پژوهش و هدايت آن‌ها به سمت كيفيت بالاتر، چاپ مقالات در نشريات معتبر همچون "ساينس" (Science)، "نيچر" (Nature) و... را از ديگر نمودهاي شاخص‌هاي قرار گرفته در دسته‌بندي وزارت علوم مطرح كرد و گفت: به هر روي قصد ما اين است كه رنگ و بوي حركت دانشگاه‌هايي كه در تلاش براي ارتقاء هستند، در عرصه بين‌المللي شناخته شده و بروز فعاليت‌هاي علمي كشور بازتاب بيشتري پيدا كند.

معاون بين‌الملل دانشگاه صنعتي خواجه‌نصيرالدين طوسي با بيان اينكه اين دسته‌بندي‌ها در اسناد و مدارك وزارت علوم چاپ شده و قابل دسترس است، آن‌ها را دستور كار آني دانشگاه‌ها خواند و ابراز اميدواري كرد كه اين مراكز بتوانند در همين زمينه حركت كنند.

يزدان‌دوست يكي از عنوان‌هاي مطرح شده در شاخص آموزشي را تعداد دوره‌هاي مشترك با دانشگاه‌هاي معتبر خارج از كشور عنوان كرد و توضيح داد: در اين رابطه توفيقي كه دانشگاه خواجه‌نصير در طول سال 96 به دست آورده، تعريف 6 رشته رسمي مشترك با دانشگاه‌هاي كره، روسيه و هلند است.

وي با تأكيد بر برگزاري اين دوره‌ها در حال حاضر در دانشگاه صنعتي خواجه‌نصيرالدين طوسي، ادامه داد: دانشجويان بايد بخشي از دوره‌ها را در ايران و بخشي را در خارج از ايران بگذرانند، كه اين امر منتهي به دريافت مدرك دوگانه خواهد شد. به عبارتي دانشجويان هم مدرك كارشناسي ارشد كشور ما و هم مدرك كارشناسي ارشد كشور خارجي را دريافت خواهند كرد.

معاون بين‌الملل دانشگاه صنعتي خواجه‌نصيرالدين طوسي دريافت مدرك اين دوره‌هاي مشترك در مقطع دكترا را نيز به همين منوال دانست و افزود: در اين مقطع بخش زيادي از كار مربوط به مقدمات آموزشي اوليه در داخل كشور انجام شده، در مرحله تحقيقات نيز هماهنگي دو استاد مشترك راهنما از دانشگاه صنعتي خواجه‌نصيرالدين طوسي و دانشگاه خارجي همكار منجر به دريافت دو مدرك خواهد شد.

يزدان‌دوست با اعلام اينكه برگزاري چنين دوره‌هايي براي دانشجويان كارشناسي به صلاح دانشگاه نبوده و مورد نياز كشور هم نيست، رشته‌هاي تحصيلي اين دوره‌ها را رشته‌هاي داراي قابليت هم‌افزايي دانست و نيز ابراز اميدواري كرد كه كمك‌هاي دريافتي در چارچوب اين طرح، تنوع كشورها و تنوع موضوعي اين دوره‌هاي بين‌المللي را رقم بزند.

وي، يكسان و هم‌سطح بودن اين دوره‌ها در دو كشور را ضروري دانست و تصريح كرد: تلاش ما در وهله اول ايجاد ظرفيتي دوطرفه است كه به موجب آن دانشجويان خارجي بتوانند بخشي يا همه دوران تحصيلي خود را در ايران بگذرانند.

معاون بين‌الملل دانشگاه صنعتي خواجه‌نصيرالدين طوسي توفيق زياد در جذب نخبگان ايراني غيرمقيم را از ديگر دستاوردهاي دانشگاه صنعتي خواجه‌نصيرالدين طوسي عنوان كرد و توضيح داد: در اين خصوص پشتيباني معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از مراكز آموزشي و كمك‌هاي وزارت علوم حائز اهميت است. به دنبال اين تلاش‌ها تعداد متنابهي از افراد در قالب‌هاي مختلف از جمله فرصت‌هاي مطالعاتي كوتاه‌مدت، اساتيد مُعين يا Agent Professor و ... به ايران آمده و اقداماتي صورت گرفته تا براي برخي از آن‌ها شركت‌هاي دانش‌بنيان راه‌اندازي شود.

يزدان‌دوست با بيان اينكه دانشگاه صنعتي خواجه‌نصيرالدين طوسي از اساتيد مدعو در قالب برنامه‌هايي همچون برگزاري كارگاه‌ها و سخنراني‌هاي موضوعي به تواتر بهره برده است، خارج از كشور بودن محل سازماني اين افراد را غنيمت شمرد و گفت: اين موضوع در اشكال مختلفي به تحقق شاخص‌هاي بين‌المللي‌سازي كمك خواهد كرد.

وي اقدام به انجام پژوهش‌هاي مشترك بين‌المللي از سوي اين اساتيد را يكي از اشكال اين كمك توصيف كرد و افزود: اين اساتيد مي‌توانند در آينده حلقه واسط ما با كشور مقصد باشند.

معاون بين‌الملل دانشگاه صنعتي خواجه‌نصيرالدين طوسي در پايان، صرف تعامل با دانشگاه‌هاي هم‌تراز بين‌المللي را، كه به علت سابقه كاري بيشتر در دنيا مطرح‌ هستند، مفيد دانست و تأكيد كرد: از اين مهم‌تر، ايجاد هم‌افزايي در داخل كشور مطرح است تا ارتقاي مرتبه (نه صرفاً جهت پياده كردن سيستم‌هاي حاكم در خارج از كشور، بلكه قرار گرفتن در ترازي كه موجب ديده شدن و بهتر ديده شدن دانشگاه‌هاي كشور شود) محقق شود. بديهي است كه اين اتفاق ميمون و مباركي بوده، خواهش ما نيز اين است كه همه به تحقق آن كمك كنند.

تاریخ:
1396/10/26
تعداد بازدید:
100
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.