يك محقق ايراني ديگر به جمع دانشمندان يك درصد برتر دنيا پيوست.
عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در آخرين رتبه‌بندي مؤسسه تامسون رويترز در سال 2017 در ليست يك درصد دانشمند برتر دنيا در حوزه مهندسي قرار گرفت
عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در آخرين رتبه‌بندي مؤسسه تامسون رويترز در سال 2017 در ليست يك درصد دانشمند برتر دنيا در حوزه مهندسي قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از ايسنا، دكتر حسين صيادي درباره شاخص‌هايي كه بر اساس آن‌ها فعاليت‌هاي علمي دانشمندان براي قرار گرفتن در ليست يك درصد دانشمند برتر دنيا، مورد بررسي قرار گرفته و امتيازدهي مي‌شود، اظهار كرد: موسسه تامسون رويترز كارهاي آكادميك در دنيا را ارزيابي كرده و آن‌ها را از نظر كيفي مورد بررسي قرار مي‌دهد كه در اين سيستم از شاخصي به نام  ESI استفاده مي‌شود.
وي تصريح كرد: بر اساس اين شاخص، فرمولاسيوني وجود دارد كه تعداد مقالات و تعداد ارجاعات به مقالات نويسندگان مجلات علمي را بررسي مي‌كند، علاوه بر اينها مقالاتي را با عنوان "تاپ پيپر"(Top paper) كه با شاخص‌هاي مخصوص به خود تعيين مي‌شوند، مورد بررسي قرار مي‌دهد. سپس با در نظر گرفتن اين سه شاخص در مقالاتي كه نويسنده در طول 10 سال گذشته نوشته، امتياز فرد مشخص مي‌شود و بعد افراد بر اساس امتيازات رتبه‌بندي شده و در نهايت اسامي يك درصد دانشمند برتر دنيا منتشر مي‌شود.
عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي افزود: اين شاخص هر دو ماه يكبار به‌روزرساني مي‌شود. يعني هر دو ماه يكبار ممكن است تعدادي از افرادي كه در اين ليست هستند، از ليست خارج شده و افراد جديدي جايگزين آن‌ها شوند.
صيادي ادامه داد: در دوماهه انتهايي سال 2017 پس از بررسي اين شاخص‌ها در مقالات ، نام من و چند نفر ديگر از همكارانم از دانشگاه‌هاي مختلف كشور در ليست يك درصد دانشمند برتر دنيا قرار گرفت.
وي درباره موضوع مقاله‌هاي منتشر شده‌ خود در مجلات علمي گفت: با توجه به وسعت حوزه سيستم‌هاي انرژي مانند توليد توان، توليد برودت، سيستم‌هاي تهويه مطبوع و بسياري از موارد ديگر موضوعات مقاله‌هاي من بيشتر در حوزه‌هاي مرتبط با مهندسي انرژي، مدل‌سازي، بهينه‌سازي و شبيه‌سازي سيستم‌هاي انرژي است.
عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، مهمترين چالش‌هاي پژوهش در را فاصله‌ ميان تبديل مقالات به فناوريعنوان كرد و افزود: شاخص‌ها بيشتر مقالات ما را مورد بررسي قرار مي‌دهند، ما در تبديل نتايج اين مقالات به حوزه‌هايي كه در صنعت ديده شوند، يعني منجر شدن نتايج اين مقالات به شكوفايي صنعتي و توليد ثروت مشكل داريم.
صيادي تصريح كرد: بارها به دانشجويانم گفته‌ام كه ما مقالات خيلي زيادي منتشر كرده‌ايم كه نشان‌دهنده فعاليت مطلوب در حوزه توليد مقالات است، اما ما بايد گراني‌گاه پژوهش‌هايمان را به سمت توسعه‌ فناوري و توسعه‌ اختراعات جديد سوق دهيم تا نتايج حاصل از كارهاي علمي تا حدي در سطح كشور، صنعت و جامعه ملموس شود و نتيجه اين فعاليت‌ها صرفا انتشار مقالاتي نشود كه نويسندگان خارج از كشور به آن‌ها مراجعه كنند، اما اثرش در جامعه ديده نشود و يا كم ديده شود.
وي تاكيد كرد: اين جنبه‌ها را بايد مديريت كنيم  و چنين امري مستلزم آن است كه در سياست‌گذاري‌هايي كه در وزارت علوم انجام مي‌شود، به اين مسائل بهاي بيشتري داده شود. موضوعاتي مانند ثبت اختراع بايد جايگزين مقالات شود و امتيازات برابر به آن‌ها داده شود تا اساتيد براي ارتقا و رشد شغليشان ترغيب شده و به اين سبب پژوهش‌هايشان را كاربردي كنند.
عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، كمبود بودجه را از ديگر مشكلات پژوهش در كشور عنوان كرد و گفت: مهم‌ترين مسئله علاوه بر سياست‌گذاري، بحث بودجه است، شبيه‌سازي  يك ايده و نوشتن مقاله‌اي در مورد آن به بودجه خاصي نياز ندارد، از اين رو دانشگاه‌هاي ما در سال‌هاي اخير در اين زمينه فعال بوده‌اند و رشد مطلوبي داشته‌اند.
صيادي ادامه داد: اما براي اينكه اين ايده‌ها به فناوري تبديل شود، به بودجه نياز داريم و با توجه به كمبود شديد بودجه در اين زمينه، نمي‌توانيم پژوهش‌هايمان را از نظر صنعتي به قالب‌هايي تبديل كنيم كه بتوانند با كارهايي كه در سطح بين‌المللي انجام مي‌شود، رقابت كنند. ما معمولا در اين مرحله به بن‌بست برخورد مي‌كنيم و نمي‌توانيم آن چيزي كه حاصل مقالاتمان است را به يك‌سري واقعيات ملموس مانند ساخت يك وسيله و يك اختراع تبديل كنيم.
وي در پايان يادآور شد: قرار گرفتن نام من در ليست يك درصد دانشمند برتر دنيا، حاصل كار من به تنهايي نيست، بلكه حاصل همكاري تعداد زيادي از دانشجويان مقطع  ارشد و دكتري است كه تحت راهنمايي من فعاليت كرده‌اند و اين كارها تيمي بوده و من از تمام دانشجوياني كه در مقاطع مختلف در اين زمينه فعاليت داشته‌اند، كمال تشكر و قدرداني را دارم.
در ليست يك درصد دانشمندان برتر دنيا، نام 8 هزار و 219 دانشمند وجود دارد كه دكتر صيادي با تعداد 61 مقاله، 809 بار ارجاع به اين مقالات و تعداد سه "تاپ پيپر" رتبه 3 هزار و 935 را در حوزه مهندسي كسب كرده است.

تاریخ:
1396/10/16
تعداد بازدید:
169
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.