جديد ترين سطح بندي دانشگاه هاي كشور اعلام شد.
در جديد ترين سطح بندي معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مجدداً بعنوان دانشگاه سطح 1 كشور معرفي گرديد.
در جديد ترين سطح بندي معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مجدداً بعنوان دانشگاه سطح 1 كشور معرفي گرديد.
به گزارش روابط عمومي؛ در اجراي ماده 3 سياست ها و ضوابط اجرايي حاكم بر آمايش آموزش عالي ( موسوم به طرح آمايش ) مصوب 18/ 94/12 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دومين دوره ي طرح سطح بندي دانشگاه هاي كشور با ارزيابي 120 موسسه و مركز آموزش عالي انجام شده است كه  براساس عملكرد ملي و بين المللي و ماموريت هاي محوري از جمله توسعه علم و فناوري، گسترش مرزهاي دانش و كمك به رفع چالش هاي ملي ، مراكز آموزشي كشور در سطوح مختلف قرار گرفته اند.
 
 
 
 
تاریخ:
1396/08/09
تعداد بازدید:
931
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.