آشنايي با اتحاديه بين المللي دانشگاه هاي جهانIAU
آشنايي با اتحاديه بين المللي دانشگاه هاي جهانIAU
به گزارش روابط عموميِ؛ اتحاديه يك سازمان غيردولتي است كه به عنوان يكي از موسسات وابسته به يونسكو درسال 1950 تاسيس شد و در زمينه آموزش عالي فعاليت مي كند در حال حاضر بيش از 650 موسسه آموزش عالي و سازمان كشور عضو iau هستند.
مقر اين سازمان در پاريس است.
هدف اصلي اين اتحاديه ايجاد مركز همكاري در سطح بين المللي ميان دانشگاه ها و نهادهاي آموزش عالي در ميان كشورها  ميباشد.
اولويت هاي اصلي آن، ارتقاء، مديريت و رهبري، بين المللي سازي، توسعه پايدار، فناوري اطلاعات و ارتباطات و به كارگيري آن در آموزش عالي است.
اركان تشكيلاتي اين اتحاديه شامل مجمع عمومي، رئيس، هيات اجرايي، و دفتر بين المللي دانشگاه ها است. كه بالاترين نهاد آن مجمع عمومي است كه هرچهارسال يكبار تشكيل جلسه مي دهد و يكي از وظايفش انتخاب رئيس اين اتحاديه است رئيس فعلي اين سازمان «پم فرد من» از دانشگاه گوتنبرگ سوئد است.
 يكي از نشست‌هاي عمومي اين سازمان برنامه اي به نام دانشگاه هاي پيشرو در عرصه جهاني است كه اين برنامه، براي نمايندگان ارشد دانشگاه فرصت يادگيري منحصر به فردي را فراهم مي كند.
 كنفرانس بين المللي ساليانه اين اتحاديه در شهر آكرا، كشور غنا، درحال برگزاري است.
موضوع اين كنفرانس رهبري چشم انداز تغيير براي بخش هاي دولتي و خصوصي آموزش عالي است.
گفتني است، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي پس از يك وقفه چند ساله در سال 94مجددا عضو اتحاديه شده است.
تاریخ:
1396/07/26
تعداد بازدید:
93
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.