اجراي برنامه‌هاي ملي توسط اتحاديه انجمن‌هاي علمي دانشجويي هوافضا
كارشناس انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با اشاره به اجراي برنامه‌هاي ملي توسط اتحاديه انجمن‌هاي علمي دانشجويي هوافضا بر تعامل با تمام انجمن‌هاي علمي دانشجويي هوافضاي كشور تاكيد كرد

به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از ايسنا، طليعه مقيمي اظهار كرد: هدف اصلي انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه‌هاي سراسر كشور ارتقاي وضعيت علمي و ساماندهي فعاليت‌هاي فوق‌برنامه علمي دانشجويان است.

كارشناس انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي افزود: اين انجمن‌هاي علمي در سراسر كشور در حوزه‌هاي گوناگون با نظارت مستقيم دانشگاه و هدايتگري غيرمستقيم وزارت علوم فعاليت مي‌كنند.

وي با اشاره به طرح تاسيس اتحاديه‌هاي انجمن‌هاي علمي ادامه داد: تقريبا 3 سالي است كه وزارت علوم طرح تاسيس اتحاديه‌هاي انجمن‌هاي علمي را براي ارتباط بيشتر انجمن‌هاي علمي دانشجويي هر رشته خاص تصويب كرده است.

مقيمي اضافه كرد: از سه سال پيش كه اين طرح تصويب شد و مورد حمايت ويژه اداره كل فرهنگي وزارت علوم قرار گرفت، تاكنون 35 اتحاديه انجمن‌هاي علمي دانشجويي در سراسر كشور تاسيس شدند كه تمام دانشگاه‌ها مشاركت زيادي در تاسيس اين اتحاديه‌ها داشتند.

كارشناس انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه خواجه نصير تصريح كرد: اين دانشگاه با برنامه‌ريزي‌ها و هماهنگي‌هايي كه انجام داد، توانست هفته گذشته 22 انجمن علمي هوافضا، هوانوردي و صنعت هواپيمايي را گردهم جمع و براي اولين بار جلسه‌اي را برگزار كند.

وي افزود: در نهايت با هماهنگي اداره كل فرهنگي وزارت علوم و به همت دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي هيات موسس اتحاديه انجمن‌هاي علمي دانشجويي هوافضا، هوانوردي و هواپيمايي كشور تاسيس شد كه به صورت ساليانه تشكيل جلسه خواهد داشت.

مقيمي با اشاره به اهداف تاسيس اين اتحاديه،‌ گفت: تمام افراد حاضر در جلسه بر اجراي برنامه‌هاي مشترك اين اتحاديه با هماهنگي تمام انجمن‌هاي علمي دانشجويي هوافضاي كشور اتفاق نظر داشتند و بر اجراي برنامه‌ها در سطح ملي تاكيد كردند.

كارشناس انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با بيان اينكه كشور در دهه گذشته در صنعت هوافضا پيشرفت قابل توجهي داشته است، تصريح كرد: انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه‌هايي كه وابسته به سازمان‌ها و نهادهايي غير از وزارت علوم هستند نيز در اين اتحاديه مشاركت دارند و با راي‌گيري كه انجام شد، محمدامين محسني نيز به عنوان دبير اتحاديه انتخاب شد.

وي با تاكيد بر ضرورت اعتبارسنجي براي اين اتحاديه، گفت: بايد براي اين اتحاديه اسپانسر جذب شود تا برنامه‌ها به خوبي اجرا شوند.

وي در ادامه با اشاره به رسالت انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه،‌ اظهار كرد: فعاليت‌هاي آموزشي همچون برگزاري كارگاه‌ها، سمينارها، دوره‌هاي آموزشي در حوزه تخصصي مورد نظر، فعاليت پژوهشي در حوزه تخصصي مورد نظر اعم از ارائه مقاله،‌ طرح‌هاي پژوهشي، حضور در آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي و همكاري پژوهشي با شركت‌هاي دانش‌بنيان و فعاليت ترويجي شامل برگزاري برنامه‌ها، همايش‌ها و مسابقات خاص از جمله رسالت‌هاي انجمن‌هاي علمي دانشجويي است.

تاریخ:
1396/07/24
تعداد بازدید:
50
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.