نخستين گردهمايي دانشجويان بورسيه برگزار شد
خستين گردهمايي دانشجويان ممتاز بورسيه با حضور مسئولين دانشگاه و بنياد قلم چي برگزار شد.
نخستين گردهمايي دانشجويان ممتاز بورسيه با حضور مسئولين دانشگاه و بنياد قلم چي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي؛ دانشجويان ممتاز دانشگاه كه معدل بالاي 17 را كسب كرده اند پس از ثبت نام مورد بررسي قرار گرفته اند تا در اولين دوره بورسيه دانشجويان قرار گيرند.
دكتر وفايي، مدير فرهنگي دانشگاه به خبرنگار روابط عمومي گفت: در تفاهم نامه اي كه ميان بنياد حامميان دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و بنياد علمي، آموزشي قلم چي در مهر ماه 96 به امضاء رسيد مقدر شد كه 100 نفر از دانشجويان ممتاز دانشگاه در بورسيه بنياد قلم چي قرار گيرند و به مدت يكسال ، ماهانه به هر يك مبلغ 2/000/000 ريال به عنوان كمك هزينه تحصيل پرداخت شود.
وفايي گفت: تمام دانشجويان در مقطع كارشناسي هستند و در هر ترم ارزيابي صورت مي گيرد و دانشجوياني كه معدل آنها بالاي 17 باشد بورسيه ايشان حفظ خواهد شد.
تاریخ:
1396/11/30
تعداد بازدید:
184
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.