هيات بازرسي مستقر در دانشگاه آمادگي خود را جهت دريافت نظرات پيشنهاد ها شكايات و ... پيرامون اجراي طرحهاي تحقيقاتي و پژوهشي دانشگاه اعلام مي دارد.
هيات بازرسي مستقر در دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي

 
ق
تاریخ:
1396/04/19
تعداد بازدید:
747
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.