كارشناسان
سمت
شماره تماس
مسئول دفتر رياست دانشكده مهندسي كامپيوتر
 84062223
 كارشناس آموزش
 84062475
 كارشناس پژوهش
 84062474
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/25
تعداد بازدید:
336
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.