اداري و مالي
 
 
 معاون اداري و مالي دانشكده
مهندس ميرزاحسيني

تلفن: 84062223

دورنگار: 88462066

پست الكترونيكي: d.hosseini(at-sign)kntu.ac.ir
 
حوزه معاونت مالي و اداري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شرح وظايف:
  • نظارت بر حسن اجراي مقررات اداري - مالي وخدماتي
  • نظارت بر نحوه انجام امور خدماتي كاركنان
  • نظارت بر چگونگي انجام امور خدمات عمومي و تاسيساتي و تعميراتي
  • تنظيم برنامه كار مسئولين دفتر و نقليه خدمات و هدايت و راهنمايي آنها
  • پيش بيني ملزومات مورد نياز و تأمين آنها با همكاري واحدهاي ذيربط
  • نظارت بر خريداري تجهيزات و وسايل ملزومات دانشكده
  • نظارت بر حسن اجراي امور مالي
  • كنترل نحوه نگهداري و استفاده از ملزومات اداري و فني موجود در انبارها
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/04/27
تعداد بازدید:
821
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.