اداري و مالي
 
 
 معاون اداري و مالي دانشكده
دكتر ابراهيم نديمي 

تلفن: 84062250

دورنگار: 88462066

پست الكترونيكي: nadimi(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شرح وظايف:
  • نظارت بر حسن اجراي مقررات اداري - مالي وخدماتي
  • نظارت بر نحوه انجام امور خدماتي كاركنان
  • نظارت بر چگونگي انجام امور خدمات عمومي و تاسيساتي و تعميراتي
  • تنظيم برنامه كار مسئولين دفتر و نقليه خدمات و هدايت و راهنمايي آنها
  • پيش بيني ملزومات مورد نياز و تأمين آنها با همكاري واحدهاي ذيربط
  • نظارت بر خريداري تجهيزات و وسايل ملزومات دانشكده
  • نظارت بر حسن اجراي امور مالي
  • كنترل نحوه نگهداري و استفاده از ملزومات اداري و فني موجود در انبارها
 
معرفي افراد:
 

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تماس

آدرس پست الكترونيكي

ابوالحسن كريم پور

مسئول دفتر رياست و معاونت اداري و مالي

84062250

karimpour(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

نرگس والي

مسئول دبيرخانه

84062244

  vaali(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

مريم جمشيدي

مسئول امور دانشجويي

84062221

jamshidi(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

فاطمه ابهري

متصدي تلفنخانه

84062201

84062202

abhari(at-sign)ee.kntu.ac.ir

محمود چالاكي

مسئول امور عمومي

84062251

chalaki(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

عادل نوري

مسئول انبار

84062205

nouri(at-sign)ee.kntu.ac.ir

محمد سرداري

امين اموال

84062233

sardari(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

حميد زيدآبادي

تأسيسات

84062153

zeidabadi(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

قاسم حقدوست

تأسيسات

84062153

haghdoust(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/23
تعداد بازدید:
13823
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.