اهداف دفتر نظارت و ارزيابي
نقش دفتر نظارت و ارزيابي در آئين نامه جامع مديريت دانشگاه ها
 
1_ نظارت دقيق و مستمر بر حسن اجراي امور تربيتي، فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، بهداشتي و درماني، خدماتي، استخدام، انتصاب، ماموريت، اخراج، ترفيع وارتقاي اعضاي هيات علمي ، توسعه مديريت  و منابع، استخدام، جذب، انتصاب، ماموريت، ارتقاء و اخراج كاركنان و كليه ارتباطات داخلي و بين المللي موسسه و هماهنگي واحدهاي مختلف و پاسخگويي به مراجع ذيصلاح و پيگيري اشكالات و تخلفات احتمالي و ارجاع آنها به مقامات ذيصلاح.
 
2_ نظارت بر امور انضباطي موسسه (هيات علمي - دانشجويان - كارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.
 
مواردي كه در كليات طرح راهبردي ده ساله (جديد دانشگاه) به موضوع "نظارت" در خصوص فعاليت هاي مربوطه اشاره شده است.
 
1_ ارزيابي دروني تمامي گروه هاي آموزشي دانشگاه در پنج سال اول اجراي طرح
2_ اصلاح سيستم ارزيابي دانشجويي و ارائه ارزيابي موثر از مهر 92 و پيگيري براي اثر گذاري آن در ترفيع و تعيين دروس نيمسال هاي بعدي اعضاء هيات علمي
3_ تعريف و ارائه معيارهاي ارزيابي پژوهشي گروه هاي دانشگاه
4_ ايجاد فرهنگ تكريم ارباب رجوع ( بسترسازي فرهنگي ، طرح هاي تشويقي و حتي در صورت لزوم مداخله و بازخواست)
5_ برنامه ريزي براي نظارت و ارزيابي تمام بخش هاي دانشگاه و تصميم گيري بر اساس نتايج آن
 
تاریخ به روز رسانی:
1394/09/10
تعداد بازدید:
4085
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.