تشكيلات
تشكيلات كميته منتخب

كميته منتخب در حال حاضر مركب از اعضاء محترم هيات علمي به شرح ذيل مي باشد.

 
1 معاونت آموزشي دانشگاه  
2 معاونت پژوهشي دانشگاه
3 مدير دفتر نظارت و ارزيابي
تاریخ به روز رسانی:
1394/09/10
تعداد بازدید:
2843
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.