تشكيلات كميته منتخب دانشگاه

كميته منتخب در حال حاضر مركب از اعضاي محترم هيات علمي به شرح ذيل مي باشد.

 
 1 معاونت آموزشي دانشگاه
 2 معاونت پژوهشي دانشگاه
 3 مدير دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/29
تعداد بازدید:
3414
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.