تشكيلات

تشكيلات شوراي نظارت و ارزيابي  

شوراي نظارت و ارزيابي در حال حاضر مركب از اعضاء محترم هيات علمي به شرح ذيل مي باشد.

 

1 رياست محترم دانشگاه  رياست شوراي نظارت و ارزيابي
2 معاونت محترم آموزشي دانشگاه

نايب رئيس شورا

3 مدير محترم دفتر نظارت و ارزيابي  دبير شورا
4 معاونين محترم دانشگاه  عضو صاحبنظر شورا
5 4 نفر عضو هيات علمي عضو صاحبنظر شورا
 

تاریخ به روز رسانی:
1394/09/10
تعداد بازدید:
3084
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.