اهداف و وظايف

اهداف

 تحقق اهداف شواري نظارت و ارزيابي دانشگاه و وزارت فرهنگ و آموزش عالي و ارتقاء كيفيت آموزشي، پژوهشي و فرهنگي و اجرايي موسسه دانشگاه ميباشد.

 وظايف شوراي نظارت و ارزيابي

شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه بر اساس اساسنامه شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در دانشگاه تشكيل مي­گردد. فعاليتهاي آن بر اساس آئين نامه تشكيل دفاتر نظارت و ارزيابي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تنظيم مي گردد.

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1394/09/10
تعداد بازدید:
3156
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.