صورتجلسات
صورتجلسات كميته منتخب دانشگاه
 
 
كليه پايه هاي سالانه اساتيد كه ( پرونده آنها مورد موافقت يا عدم موافقت ) قرار مي گيرد، همچنين امتيازات ذخيره تشويقي و قابل انتقال به سال بعد امتياز دهي و ثبت مي گردد. و توسط اعضاء محترم كميته تائيد و امضاء مي شود و در دبيرخانه كميته منتخب دانشگاه بايگاني مي گردد.
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1394/09/10
تعداد بازدید:
3712
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.