مدير دفتر و شرح وظايف

 

 
مديريت دفتر نظارت و ارزيابي : جناب آقاي دكتر مصطفي زين الديني
مرتبه علمي : استاد
تلفن : 88881004
دورنگار:84064540
پست الكترونيكي : Zeinoddini@kntu.ac.ir
لينك به صفحه وب شخصي
 شرح وظايف مدير: 
  •  ارزيابي و ارتقاء كيفيت آموزشي در دانشگاه
  • بررسي ميزان تحقق هدف هاي كمي و كيفي تعيين شده در نظام آموزش عالي در دانشگاه
  • نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي آموزشي
  • نظارت بر اجراي مصوبات شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي در دانشگاه
  • ارزيابي دوره اي كيفيت آموزشي از طريف دانشجويان، دانش آموختگان و اعضاء هيات علمي
  • بررسي و نظارت بر روند فعاليت هاي پژوهشي گروههاي تخصصي
  • بررسي و نظارت بر تكميل آمارهاي موجود آموزشي و پژوهشي و ارائه راهكارهاي مناسبت جهت بهبود كيفيت آموزشي و ارتقاء فعاليت هاي پژوهشي
  • نظارت بر انجام وظائف مربوط به دبيرخانه كميته منتخب دانشگاه جهت بررسي و اعطاء ترفيع اعضاء هيات علمي
  •  برنامه ريزي براي نظات و ارزيابي تمام بخش هاي دانشگاه و تصميم گيري بر اساس نتايج آن

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/10/04
تعداد بازدید:
314
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.