پرسش هاي متداول


آيا دريافت گواهينامه موقت پايان تحصيلات با كارت دانشجويي مقطع بالاتر و يا برگه انتخاب واحد ميسر مي­باشد؟

خير، دريافت گواهينامه موقت پايان تحصيلات براي دانش آموختگاني كه مشغول به تحصيل در مقطع بالاتر مي­باشند(آقايان) فقط با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل امكان­پذير مي­باشد.

 

آيا سابقه كار همزمان با تحصيل در دوره روزانه براي لغو تعهد آموزش رايگان مورد تاييد است؟

خير، در صورتي كه اشتغال به تحصيل در دوره شبانه يا دوره­هاي شهريه­پرداز يا دانشگاه آزاد باشد، كار همزمان با تحصيل مورد قبول مي­باشد.

 

گواهي عدم كاريابي در صورتي كه دانش­ آموخته در جايي مشغول به كار بوده و براي او بيمه رد شده باشد مورد تاييد است؟

گواهي عدم كاريابي در صورتي مورد تاييد است كه دانش آموخته از تاريخ فراغت از تحصيل تا زمان اقدام به لغو تعهد خدمت آموزش رايگان هيچ گونه تاييديه تحصيلي مربوط به اشتغال در پرونده يا سابقه بيمه نداشته باشد.

 

آيا براي اقدام جهت استفاده از گواهي عدم كاريابي دريافت گواهينامه موقت ضروري مي­باشد؟

بله، براي ثبت نام جهت فراهم كردن فرصت شغلي ارائه گواهينامه موقت به دفاتركاريابي الزامي مي­باشد.

 

تا چه زماني جهت دريافت گواهي عدم كاريابي مجاز به ارائه درخواست به دفاتر كاريابي مي­باشيم؟

دانش آموختگان فقط شش ماه بعد از تاريخ فراغت از تحصيل فرصت دارند در دفاتر كاريابي تقاضاي كار خود را مطرح نمايند. اين زمان براي آقايان شش ماه بعد از تاريخ صدور كارت پايان خدمت يا معافي مي­باشد.

 

 

دانش آموختگاني كه در خارج از كشور مي­باشند مي­توانند براي لغو تعهد آموزش رايگان خود از گواهي عدم كاريابي استفاده نمايند؟

خير، ثبت نام در دفاتر كاريابي و دريافت گواهي عدم كاريابي تنها با حضور شخص دانش آموخته امكان­پذير مي­باشد.

 

بعد از گذشت چند ماه از تاريخ درخواست به دفاتر كاريابي امكان لغو تعهد آموزش رايگان از طريق گواهي عدم كاريابي امكان پذير مي­باشد؟

گذشت يك سال از تاريخ فراغت از تحصيل براي كليه دانش آموختگان داراي گواهي عدم كاريابي الزامي مي­باشد.

 

تاييديه مدرك پيش دانشگاهي يا ديپلم براي تكميل فرايند فارغ التحصيلي ضروري مي باشد؟

تاييديه مدرك آخرين مقطع تحصيلي قبل از ورود به دانشگاه(پيش دانشگاهي يا ديپلم) جهت انجام امور مربوط به فراغت از تحصيل و صدور مدرك الزامي مي باشد. دانش آموختگاني كه پرونده آموزشي آنها فاقد تاييديه تحصيلي ميباشد بايد با در دست داشتن تصوير گواهي پيش دانشگاهي يا ديپلم و ريزنمرات مربوط به آن به يكي از دفاتر پيشخوان دولت مراجعه و با تكميل فرم درخواست، نسبت به صدور و ارسال پستي تاييديه پيش دانشگاهي يا تاييديه ديپلم به آموزش سازمان مركزي دانشگاه اقدام نمايند.


براي دريافت دانشنامه و ريزنمرات بايد گواهينامه موقت پايان تحصيلات به دانشگاه عودت داده شود؟

براي دريافت مدارك رسمي (دانشنامه و ريزنمرات قابل ترجمه) بايد گواهينامه موقت پايان تحصيلات به آموزش سازمان مركزي دانشگاه پست شده و با توجه به ارسال پستي مدارك تحصيلي، در سيستم جامع آموزش گلستان در قسمت تقاضاي دريافت مدارك تحصيلي در پيشخوان خدمت كد مرسوله پستي حتما ثبت گردد.


 

بعد از فراغت از تحصيل مي توانيم براي دريافت گواهينامه موقت از طريق پيشخوان خدمت اقدام نماييم؟

بعد ازاعلام فراغت از تحصيل به آموزش سازمان مركزي،  دانش آموخته بايد نسبت به تعيين وضعيت بدهي به صندوق رفاه دانشجويان و تسويه حساب آموزشي اقدام و سپس درخواست در پيشخوان خدمت براي دريافت گواهينامه موقت پايان تحصيلات ثبت شود. آقايان بايد براي دريافت گواهينامه موقت غيرمشمول بوده و يكي از مدارك ذيل را ارايه نمايند: 

كارت هوشمند پايان خدمت دوره ضرورت – كارت هوشمند معافيت دائم پزشكي يا كفالت – برگ معافيت موقت بدون غيت در مدت اعتبار آن – گواهي اشتغال به تحصيل در مدت اعتبار آن – گواهي صادره از نيروهاي مسلح مبني بر استخدام – گواهي صادره از نيروهاي مسلح مبني بر اشتغال به خدمت كاركنان وظيفه – گواهي اشتغال به خدمت متعهدين خدمت 

دانش آموختگاني كه در مقطع بالاتر در دوره هاي شبانه يا آزاد مشغول به تحصيل مي­باشند تا چه زماني فرصت دارند در دفاتر كاريابي ثبت نام نمايند؟

اين دانش آموختگان در صورتي كه زمان شش ماه از تاريخ فراغت از تحصيلشان سپري شده باشد ديگر مجاز به ثبت نام نمي­باشند، دانش آموختگاني كه بلافاصله در مقطع تحصيلي بالاتر در دوره روزانه پذيرفته مي­شوند بعد از فراغت از تحصيل تا شش ماه فرصت دارند در دفاتر كاريابي ثبت نام نمايند و زمان احتساب يك سال براي اين دانش آموختگان بعد از پايان آخرين مقطع تحصيلي دوره روزانه در نظر گرفته مي­شود.


تاریخ به روز رسانی:
1398/08/01
تعداد بازدید:
948
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.