فرم‌ها
فرم‌ها
-راهنماي دوره‌ي تحصيلي دانشجويان دكتري (دريافت)
- راهنماي فرم‌هاي مراحل اجرايي دوره‌ي دكتري (دريافت)
- تعيين استاد راهنما (دريافت)
- برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي دانشجويان دكتري (دريافت)
- گزارش كتبي پيشرفت كار دانشجو به استاد راهنما (دريافت)
- تقاضاي شركت در امتحان جامع (دريافت)
- تأييد اصلاحات ارزيابي امتحان جامع دكتري (دريافت)
- پيشنهاد عنوان رساله (دريافت)
- تقاضاي شركت در جلسه‌ي دفاع از پيشنهاد رساله‌ي دكتري (دريافت)
- هماهنگي جهت برگزاري جلسه‌ي دفاع از پيشنهاد رساله‌ي دكتري (دريافت)
- اعلام آمادگي دانشجو جهت دفاع از رساله (دريافت)
- تأييديه‌ي هيأت داوران (دريافت)
- اطلاعيه‌ي برگزاري جلسه‌ي دفاعيه (دريافت)
- مراحل ارائه‌ي سمينار دانشجويان دكتري (دريافت)
- مراحل ارائه و تأييد برگزاري سمينار دانشجويان دكتري (دريافت)
- درخواست برگزاري سمينار دكتري (دريافت)
- هماهنگي سمينار 6 ماه‌ي دكتري (دريافت)
- درخواست طرح وضعيت در شوراي دانشكده (دريافت)
- درخواست تكميل مدارك پرونده‌ي آموزشي فارغ التحصيلي (دريافت)
- درخواست خروج از كشور دانشجويان مشمول (دريافت)
- درخواست اخذ درس در ساير دانشكده‌ها(دريافت)
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/10
تعداد بازدید:
473
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
تلفن: 77791044 
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد