آيين نامه تشكيل بسيج اساتيد دانشگاهها

آيين نامه تشكيل بسيج اساتيد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي كشور

مصوب چهارصد و نودمين جلسه مورخ 27/9/1380 شوراي عالي لنقلاب فرهنگي


‌مقدمه:
‌به منظور تحقق آرمانهاي حضرت امام خميني (‌ره) و رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب مبني بر تحقق دانشگاه اسلامي و اشاعه تفكر بسيجي در آن،‌بسيج اساتيد دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي كشور توسط نيروي مقامت بسيج در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه‌ها براساس مواد زير‌تشكيل مي‌شود:
‌ماده 1- تعاريف:
1- فرهنگ و تفكر بسيجي: تلاش ناشي از اخلاق و انگيزه ديني و ايمان صادقانه، بصيرت، ايثار، جهاد علمي، عدالت خواهي، حسن سلوك، حضور‌عالمانه در صحنه‌ها، خيرخواهي، تعبد و ممنوعيت از شاخصه‌هاي اين فرهنگ غني است
2- دانشگاه، مؤسسه يا مركز آموزش عالي: كليه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي اعم از دولتي يا غير دولتي كه امر آموزش بالاتر از مقطع تحصيلي‌متوسطه را بر عهده دارند.
3- محدوده دانشگاه‌ها: عبارت است از كليه فضاهاي آموزشي، پژوهشي، خوابگاه‌ها و محوطه دانشگاه يا دانشكده.
4- جذب: ايجاد شرايط و بستر مناسب براي همياري، مشاركت و عضويت داوطلبانه اعضاء هيأت علمي در بسيج اساتيد دانشگاه‌ها.
‌شرايط عضويت:
‌الف- اعتقاد و التزام عملي به مباني دين مبين اسلام، احكام شرع مقدس، نظام جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه.
ب- عضويت در هيأت علمي يا اشتغال به تدريس و تحقيق در دانشگاه‌ها و مراكز عالي آموزشي و پژوهشي كشور.
5- سازماندهي:
‌الف - برقراري ارتباط منسجم، منظم و تعيين وظايف مشخص بين اعضاء، متناسب با عرصه‌هاي مختلف علمي و فرهنگي.
ب - عدم بهره‌گيري از بسيج اساتيد در جهت منافع حزبي و گروهي و پرهيز از ورود اين تشكل به منازعات جناحي.
‌ماده 2- اهداف:
1- تحقق دستورات و رهنمودهاي حضرت امام خميني (‌ره) و رهبر معظم انقلاب در دانشگاه‌ها.
2- بسط فرهنگ و تفكر بسيجي در ميان اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها.
3- دفاع از ارزشها و دستاوردهاي انقلاب اسلامي.
4- كمك به ايجاد زمينه مناسب براي تلاش علمي و پژوهشي با هماهنگي مديريت دانشگاه.
5- ارتقاي انديشه و روحيه خدمت به جامعه و كشور در دانشگاه‌ها.
6- كمك به ارتقاي معرفت و آگاهي ديني.
‌ماده 3- وظايف:
1- همكاري با مديريت دانشگاه‌ها و دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري و ساير تشكلهاي دانشگاه براي دستيابي به دانشگاه اسلامي.
2- تلاش براي تحقق وحدت حوزه و دانشگاه.
3- كمك به دولت و ساير نهادها در زمان بروز حوادث غيرمترقبه و شرايط بحراني.
4- تقويت روحيه همكاري و ايثار در بين اساتيد دانشگاه‌ها.
5- كمك به شناخت ابعاد تهاجم فرهنگي در دانشگاه‌ها و ارائه راهكارهاي لازم.
6- مشاركت در برگزاري همايشها و نشستهاي علمي و فرهنگي.
7- مشاركت در انجام تحقيقات مورد نياز كشور از طريق برقراري ارتباط و همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و خصوصي، مراكز دانشگاهي،‌مؤسسات و انجمنهاي علمي و پژوهشي.
8- ارائه خدمات مشاوره‌اي به دانشجويان در زمينه‌هاي علمي، تحقيقاتي و فرهنگي.
9- برگزاري اردوهاي علمي - فرهنگي براي اعضاء و خانواده‌هاي آنان.
‌ماده 4- اجراء:
1- مسئول مركز بسيج اساتيد با نظرخواهي از اساتيد بسيجي هر دانشگاه، سه نفر را كتباً به رياست دانشگاه معرفي مي‌نمايد و پس از توافق با رييس‌دانشگاه، يك نفر از آن سه نفر با حكم مسئول مركز بسيج اساتيد نيروي مقاومت بسيج به عنوان مسئول بسيج اساتيد دانشگاه منصوب مي‌شود.
2- امكانات و اعتبارات و بودجه بسيج اعضاي هيأت علمي از محل اعتبارات نيروي مقاومت بسيج، حق عضويت و خودياري اعضاء و كمكها و‌هداياي داخل و خارج از دانشگاه تأمين مي‌گردد.
‌رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي - سيدمحمد خاتمي

 

تاریخ به روز رسانی:
1393/08/06
تعداد بازدید:
1133
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.