معاونت مالي - اداري
 
 
 
 
 
 
 

معاونت  اداري و مالي 

 آقاي مهندس سعيد زلقي

تلفن:   23064332

نمابر:  22857080 

   s.zallaghi @ alborz.kntu.ac.ir:  ايميل
 
 
 در حال حاضر جناب آقاي مهندس سعيد زلقي مسؤليت معاونت اداري و مالي دانشكده فيزيك دانشگاه  را بر عهده دارند.
 

فعاليتهاي معاون اداري و مالي دانشكده: 


دفتر دانشكده(آقاي خداوردي): 22857080

         تلفن :  23064332  
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/08/10
تعداد بازدید:
1344
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
خيابان شريعتي - خيابان شهيد مجتبايي - كوچه شهيد كاويان - پرديس علوم 


تلفن پرديس علوم : 22853308
تلفن مستقيم دانشكده فيزيك: 22857080   
شماره دورنگار مستقيم دانشكده فيزيك:23064218  
دورنگار پرديس علوم: 22853650   
كدپستي: 49611-15418 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.