فرم هاي كارشناسي ارشد
 
  
فرم ها

 درخواست طرح وضعيت در شوراي دانشكده

        

 فرم اعلام نمره سمينار كارشناسي ارشد

 

 فرم اخذ تكدرس به صورت ميهمان

 

 فرم آگهي دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 فرم پيشنهاديه پايان نامه كارشناسي ارشد - فرم شماره 1

 
 فرم تعيين اولويت استاد راهنما  

 فرم تعيين استاد راهنماي پايان نامه

 

 فرم درخواست حذف اضطراري درس

 
 فرم تقاضاي انصراف ار تحصيل دانشجويان كارشناسي ارشد 

 فرم درخواست صدور كارت المثني

   
  فرم درخواست برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد 

 فرم درخواست طرح وضعيت در كميسيون موارد خاص دانشگاه

 
 فرم درخواست دانشجويان كارشناسي ارشد جهت استفاده از
 تخفيف كسرنمره (50%) به دليل تاخير در دفاع از پايان نامه 
 
 فرم درخواست تكميل مدارك پرونده آموزشي فارغ التحصيلي كارشناسي ارشد
 پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي كارشناسي ارشد 
 فرم تعيين استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد 

 فرم درخواست مرخصي تحصيلي با احتساب سنوات

 

 فرم معرفي درس به صورت ميهمان ترمي براي ساير دانشگاهها

 معيارهاي ارزيابي پايان نامه كارشناسي ارشد توسط داوران

 
فرم اخذ تكدرس به صورت مهمان (درون دانشگاهي)
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/07/03
تعداد بازدید:
1876
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده رياضي : انتهاي بزرگراه زين الدين شرق - خيابان وفادار شرقي - بلوار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - پرديس شهيد رضائي نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستي: 3381-16765    كد پستي : 83911-16569

 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.