برگزاري كارگاه Data Science and Combinatorial Algorithms در دانشكده رياضي
 
 
برگزاري كارگاه Data Science and Combinatorial Algorithms در دانشكده رياضي
 
آدرس وب سايت:  https://dsca2019.kntu.ac.ir
 
 
 
تاریخ:
1398/02/02
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.