كارگاه آموزشي Integral Equations and Matrix Theory هشتم و نهم آذر 1396
 
 
The Workshop on Integral Equations and Matrix Theory: Symbolic-Numeric Treatments (WIEMT2017) will be held in  the Faculty of Mathematics at K. N. Toosi University of Technology, Tehran -  Iran on  November 29-30, 2017.
 
 
 
تاریخ:
1396/08/13
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.