• 1395/02/18
  • 1395/02/18
  • در هنگام درخواست استفاده از سيستم به اين نكته توجه داشته باشيد كه سيستم پردازش سريع موجود شامل 10 هسته و 64 گيگابايت حافظه مي باشد.
  • حق تقدم استفاده از سيستم پردازش سريع با دانشجويان دانشكده كامپيوتر است. در صورتي كه سيستم آزاد باشد مي تواند در اختيار ساير دانشجويان دانشكده هاي ديگر قرار بگيرد.
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.